This site uses cookies to provide web functionality and performance measurement.   Got it

Jouw privacy binnen VDM Models

Als vanzelfsprekend is jouw privacy voor VDM belangrijk. De persoonsgegevens en beeldmateriaal die u via de website of per e-mail aan VDM verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Uw persoonsgegevens en beeldmateriaal worden verwijderd na afhandeling van uw verzoek, tenzij er schriftelijk een opdracht tot dienstverlening tot stand is gekomen, waardoor deze gegevens benodigd zijn voor werkzaamheden die voortvloeien uit onze dienstverlening. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.